Tin Mới

LỜI NÓI ĐẦU
Chẳng riêng nước la mà hầu như ở kháp nơi, vỡ thuật là một môn thế dục thế thao hấp dẫn rất đông người luyên tập.
Lý do võ thuật là một mon thê dục thể thao toàn diện, ngoài việc rèn luyện thân thẻ, còn có tác dụng rèn luyện tinh thần : học võ tạo được tính lự tin và lự chủ, tính đồng đội, sẵn sàng cứu giúp người khác khi nguy khó.
Hiện nay các câu lạc thê đục thế thao các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn có mở lớp dạy vô và rất đông người lập.
Tổng Cục Thẻ dục Thể thao và Sở Thể dục Thể thao TP. Hồ Chi Minh đã khuyến khích luyện tập các môn võ có thi đấu ở Thể vận hội Olympic gồm: Nhu đạo, Thái cực đạo,Không thủ đạo, Quyền Anh, và Vật võ. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin được giới thiệu ở đầy các môn Nhu đạo. Thái
cực đạo, Không thủ đạo là những môn vã phổ biến nhiều do ít đòi hỏi phương tiện luyện tập, đồng thời chúng lôi may mắn có thời gian luyện lập và nghiên cứu.
Đối với từng món võ trên, trên thế giới đã có rất nhiều sách nghiên cửu, Trong phạm vi của quyền sách này, chúng lối chỉ (rinh bày lại một cách cổ hệ thống và chọn lọc nhằm cung cấp các bân yếu vô thuật một cái nhìn có chiều sâu về lịch sử và đặc điềm của mỏi môn vỡ. Như thể trổi vơi các bạn đã học có thê hiều sâu nơn về mận số minh đáng học, và các bạn định tim học có, thẻ chọn được môn vũ thích hợp.
Thực tế các môn võ này tuy là 3 món võ riêng nhưng có quan hệ rất sâu cắc với nhau về mặt lịch sử. Đồng thời cũng có quan hệ tới một môn vô tùy không có trong thi đầu Olympic nhưng chứng tôi rất muốn được giới thiệu chung trong quyền sách này là Võ cổ truyền Việt Nam.
Dám nói về Võ cổ truyền, đây quả là một việc làm gan góc bì từ lâu nay hầu như chưa có ai nghiện cứu và môn võ rất gần gũi với chúng ta lại hầu như bị bỏ quên. Chúng tới cô tự lượng sức minh và ở đây chỉ xin làm người gióng tiếng chuông ban đầu với những hiểu biết, góp nhật còn rất giới hạn. Với sự khuyến khích của ngành Thể dục Thể thao về việc rèn luyện thân the trong toàn dân, chúng lôi muốn góp phần nhỏ bé của mình. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn tự nhủ rất thận trọng trong việc sưu tập, chọn lọc, đối chiếu các tài liệu nhưng chất chắn không thê tránh một số sai sót.
Mong bạn đọc tha thứ và giúp ý kiến sửa chữa..
NHÓM TÁC GIẢ : LÝ TRUNG DI – TRẦN THIỆN TÀI – ĐỖ TƯỜNG TRỊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share Article: